Kedves Olvasó!

Ön a tószegi általános iskola bemutatkozó honlapját olvassa, melynek segítségével szeretnénk felvillantani intézményünk életét, munkánk egy-egy részletét, törekvéseinket, eredményeinket.

 

Iskolánk Pedagógiai Programjának mottója:

"Arra születtem, hogy kisgyerek legyek, anyám mellett játsszam hosszú éveket, arra születtem, hogy felnőtt is legyek, s megértsem a szóból azt, amit lehet, s végül arra jöttem én e világra; hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába."

          (Adamis Anna)

     A mottó választása nem véletlen, hiszen munkánk alapelve a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia.

Olyan iskola megteremtésén munkálkodunk, amely az alapfunkciók ellátása mellett, modern, naprakész, a környezet elvárásainak megfelelő ismereteket képes nyújtani.


     A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással,a hátrányok leküzdésével lehetőséget biztosítunk az alapkészségek elsajátításához, a továbbtanuláshoz. A község tanköteles korú gyermekeinek intézményünkben tartására törekszünk, sokoldalú, jól felkészült, gyermekszerető pedagógusainkkal.

 
Közvetítendő értékrendszerünkben elsődleges szerepet kell kapnia:
 • a személyiségfejlesztésnek
 • öntevékenységre, önállóságra
 • a szorgalomra, kitartásra, igényességre
 • a tolerancia képességének kialakítására
 • együttműködésre, nyitottságra
 • a műveltség megszerzésének igényére nevelésnek.
 
Nevelési célrendszerünket
 • a tehetséggondozás
 • a műveltségbeli hátrányok leküzdése
 • a társadalmi beilleszkedés segítése
 • az egészséges életmód igényének kialakítása
 • a környezetkultúra színvonalának emelése
 • a munkára nevelés jellemzi.

     Bízom abban, hogy az olvasottak, látottak felkeltik érdeklődését, esetleg szorosabban együttműködve segítenek az oktató-nevelő munka mind teljesebb és sikeresebb megvalósításában.

 

Az intézmény valamennyi diákja, szülője és alkalmazottai nevében:
                                                         

                                                  Varga Józsefné igazgató